Τα φύλλα εδαφοκάλυψης χρησιμοποιούνται για την αποτροπή της ανάπτυξης ζιζανίων, για αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους, για την αποφυγή εξάτμισης του νερού άρδευσης και για την σταθεροποίηση του εδάφους. 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Υλικά Χαμηλής Κάλυψης

Βέργες Χαμ. Κάλυψης 1.80μ

Υλικά Χαμηλής Κάλυψης

Υλικά Χαμ. Κάλυψης 1030 Λευκό

Υλικά Χαμηλής Κάλυψης

Υλικά Χαμ. Κάλυψης 1071 Ασημί

Υλικά Χαμηλής Κάλυψης

Υλικά Χαμ. Κάλυψης 4021 Θερμικό

Υλικά Χαμηλής Κάλυψης

Υλικά Χαμ. Κάλυψης 4470 Καφέ

Υλικά Χαμηλής Κάλυψης

Υλικά Χαμ. Κάλυψης 6020 Μαυρο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Υλικά χαμηλής κάλυψης
Υλικά χαμηλής κάλυψης
Υλικά χαμηλής κάλυψης
Υλικά χαμηλής κάλυψης
Υλικά χαμηλής κάλυψης
Υλικά χαμηλής κάλυψης
Υλικά χαμηλής κάλυψης
Υλικά χαμηλής κάλυψης
Υλικά χαμηλής κάλυψης