Τα Φύλλα Θερμοκηπίου συνδυάζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλές μηχανικές αντοχές και υψηλή διαπερατότητα φωτός, με άλλες χρησιμες ιδιότητες που μετατρέπουν το φύλλο σε ένα πολύ σημαντικό και χρήσιμο παράγοντα για την προστασία, την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας. Κάντε κλικ δεξιά να διαβάστε τις ιδιότητες τους.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

διάχειση φωτός

Το φως από τον ήλιο που διέρχεται από ένα φύλλο θερμοκηπίου είναι χωρισμένο σε απευθείας προσπίπτον και διαχέον. Στα διαχέοντα φύλλα δεν μειώνεται το ολικό φως, αλλά ένα μέρος του εισέρχεται ως απευθείας προσπίπτουσα ακτινοβολία και το υπόλοιπο ως διαχεόμενη ακτινοβολία. Η PAR (φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία) που λαμβάνεται από τα φυτά είναι η ίδια.

Σε πολλές περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια, η διάχυση του φωτός έχει πολύ θετικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη των φυτών. Προσφέρει πιο ομοιόμορφη κατανομή του φωτός μέσα στο θερμοκήπιο, προλαμβάνει τα εγκαύματα από την απευθείας πρόσπτωση των ακτίνων του ήλιου και μειώνει τη σκίαση της καλλιέργειας με αποτέλεσμα να φωτίζονται ακόμα και τα χαμηλότερα μέρη των φυτών.

Έχουμε την τεχνογνωσία και διαθέτει στη γκάμα της φύλλα με περισσότερη ή λιγότερη διάχυση:

 • Φύλλα πολύ υψηλής διαφάνειας, με χαμηλή διάχυση
 • Φύλλα μέσης διάχυσης
 • Φύλλα πολύ υψηλής διάχυσης

Η επιλογή του καταλληλότερου επιπέδου διάχυσης εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, τις ειδικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας και την καλλιεργητική περίοδο. Οι τεχνικοί μας είναι στη διάθεσή των πελατών μας για συμβουλές στην επιλογή του επιπέδου διάχυσης για κάθε περίπτωση.

Ειδικά θερμικά φύλλα, τα οποία απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία, με αποτέλεσμα να ελαττώνουν τις απώλειες θερμότητας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα πλεονεκτήματα των θερμικών φύλλων είναι:

 • Προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον παγετό
 • Ομαλότερη πτώση της θερμοκρασίας, υψηλότερες νυκτερινές θερμοκρασίες
 • Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση
 • Μεγαλύτερη παραγωγή
 • Πρωιμότητα
 • Καλύτερη ποιότητα παραγόμενων προϊόντων
Αντισταγονική ιδιότητα στα θερμοκήπια

Οι σταγόνες που δημιουργούνται στην εσωτερική επιφάνεια των φύλλων θερμοκηπίου, λόγω της συμπύκνωσης της υγρασίας, έχουν αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα και ανάπτυξη των φυτών, καθώς μειώνουν τη διαπερατότητα του φωτός κατά 15-30% και ευνοούν την εμφάνιση διαφόρων ασθενειών.

Αντισταγονικά φύλλα με αντιομιχλική λειτουργία που μειώνει ή αποτρέπει το σχηματισμό της ομίχλης σε αντισταγονικά φύλλα, ώστε να αξιοποιούνται όλα τα οφέλη τους, χωρίς τον φόβο της ομίχλης που μπορεί να δημιουργηθεί μερικές φορές κατά τις πρωινές ώρες ή/και το σούρουπο στα θερμοκήπια που καλύπτονται με τέτοια φύλλα.

Τα αντισταγονικά φύλλα, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Μεγαλύτερη διαπερατότητα φωτός
 • Αυξημένη παραγωγή
 • Πρωιμότητα
 • Καλύτερη ποιότητα καλλιέργειας, υψηλότερη εμπορική αξία προϊόντων
 • Λιγότερες ασθένειες
 • Μειωμένη ανάγκη φυτοφαρμάκων
αντιομιχλικα φυλλα θερμοκηπίου

Αντι-ομιχλική ιδιότητα

Μειώνει ή αποτρέπει το σχηματισμό της ομίχλης, ώστε να αξιοποιούνται όλα τα οφέλη τους, χωρίς τον φόβο της ομίχλης που μπορεί να δημιουργηθεί μερικές φορές κατά τις πρωινές ώρες ή/και το σούρουπο στα θερμοκήπια που καλύπτονται με τέτοια φύλλα.

Δροσισμός για θερμοκήπιο

Δροσισμός

Σε ορισμένες περιοχές ή/και για κάποιες καλλιέργειες, είναι σημαντικό τις θερμές περιόδους να μειώνεται η θερμοκρασία μέσα στο θερμοκήπιο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για το σκοπό αυτό  προσφέρουμε ειδικούς τύπους φύλλων που αντανακλούν την εγγύς υπέρυθρη (NIR) ακτινοβολία, με αποτέλεσμα να μειώνουν τη θερμότητα που εισέρχεται στο θερμοκήπιο κατά τη διάρκεια της μέρας και να διαμορφώνουν ένα πιο δροσερό κλίμα που ευνοεί την ανάπτυξη των καλλιεργειών και διευκολύνει την καλλιέργεια. Έχει αποδειχθεί ότι όσο υψηλότερη είναι η εξωτερική θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά θερμοκρασίας που επιτυγχάνεται με τη χρήση των φύλλων δροσισμού.

Η γκάμα των φύλλων δροσισμού περιλαμβάνει:

 • Φύλλα υψηλής διάχυσης
 • Ειδικό πατενταρισμένο “ασημί” φύλλο (δροσισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας, μεγαλύτερη θερμομόνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας)
έλεγχος για ασθένειες

Έλεγχος ασθενειών

Μια σειρά από ειδικά φύλλα που συμβάλλουν στη μείωση των ασθενειών και στην «Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών» (IPM), βοηθούν δε σημαντικά στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων.

Τα φύλλα αυτά προσφέρουν:

 • Μείωση του πληθυσμού βλαβερών εντόμων όπως ο αλευρώδης, ο θρίπας, η λυριόμυζα και οι αφίδες. Με τη μείωση του πληθυσμού των εντόμων αυτών που είναι ξενιστές διαφόρων ιών, μειώνεται αντίστοιχα η πιθανότητα παρουσίας ιώσεων στις καλλιέργειες.
 • Περιορισμό της εξάπλωσης ορισμένων ασθενειών, όπως η βοτρύτιδα, μειώνοντας τη σποριογένεση, αλλά και τη βλαστικότητα των σπορίων.
 • Μείωση του “μαυρίσματος” των πετάλων στις κόκκινες ποικιλίες τριαντάφυλλων, προσδίδοντάς τους έτσι μεγαλύτερη εμπορική αξία.

Φωτοεκλεκτικά

Μια σειρά από εξειδικευμένα φύλλα που περιέχουν επιλεγμένες χημικές ουσίες οι οποίες τροποποιούν το ηλιακό φάσμα που εισέρχεται στο θερμοκήπιο. Με την τροποποίηση αυτή επιτυγχάνεται διαφοροποίηση των μηχανισμών ανάπτυξης των φυτών και μπορούμε να επιτύχουμε επιτάχυνση ή επιβράδυνση της ανάπτυξης, επιμήκυνση ή νανισμό των φυτών, δηλαδή ιδιότητες πολύ ενδιαφέρουσες για ορισμένες καλλιέργειες (π.χ. φυτώρια σποροφύτων ή ειδικές ανθοκομικές καλλιέργειες).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ