Δικτυωτοί Σάκκοι ΡΕ

Δικτυωτοί Σάκοι από ταινία 100% Πολυαιθυλένιου Υψηλής Πυκνότητας. Οι Δικτυωτοί Σάκοι είναι κατασκευασμένοι με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) για μεγάλες περιόδους έκθεσης στον ήλιο.