Ελαιόδιχτο Μόνιμης Στρώσης

Διχτυα ελαιοσυλλογής μονίμου στρώσεως  πολύ καλής ποιότητας. 4Χ100μ, 5Χ80μ