Υλικά Χαμ. Κάλυψης 4021 Θερμικό

Τα φύλλα χαμηλής κάλυψης με πάχος 20-50μm χρησιμοποιούνται κυρίως υπο μορφή τούνελ για την πρωίμηση της παραγωγής σε διάφορες καλλιέργιες. Διακρίνονται σε 3 τύπους και σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργιας.