Υφαντοί Σάκκοι ΡΡ

Υφαντοί Σάκοι και Τσουβάλια από 100% πολυπροπυλένιο.